Taryfa usług i wypłata środków

Taryfa usług

Zgodnie z Warunkami korzystania z Anchor podana taryfa usług obowiązuje tylko w zakresie dostępnych i aktywowanych przez użytkownika usług monetyzacji wymienionych poniżej. Pamiętaj, że co najmniej jedna z usług monetyzacji może być niedostępna w Twoim kraju. Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat.

Prowizje za transakcje

Ta sekcja zawiera informacje o prowizjach pobieranych od każdej transakcji. Prowizje od transakcji mogą się różnić w zależności od usług monetyzacji, z których korzysta użytkownik.

Subskrypcje podcastów

Od każdej płatności za subskrypcję podcastu są odliczane następujące prowizje zgodnie z Warunkami subskrypcji podcastów obowiązującymi twórców (Podcast Subscriptions Creator Terms):

 1. Prowizja za przetworzenie płatności: 5,5%.
 2. Prowizja za wymianę walutową (jeżeli użytkownik opłacił subskrypcję w innej walucie niż ta, z której korzystasz):
  1. 0,8% w przypadku wymiany waluty innej niż USD na USD lub odwrotnie.
  2. 1,6% w przypadku wymiany waluty innej niż USD na drugą walutę inną niż USD.

Jak to działa? Oto przykład:

 • Załóżmy, że mieszkasz w USA i ustalasz cenę 2,99 USD miesięcznie za subskrypcję swojego podcastu.
 • Masz jednego subskrybenta z Belgii płacącego 2,99 EUR miesięcznie. Każdego miesiąca:
  • Kwota 0,16445 EUR (2,99 EUR × 5,5%) zostaje odliczona za przetworzenie płatności.
  • Kwota 0,02392 EUR (2,99 EUR × 0,8%) zostaje odliczona za wymianę walutową. 
  • Zostają odliczone podatki, jeśli obowiązują w Twoim miejscu zamieszkania.
  • Pozostała kwota przeliczona na dolary amerykańskie (na podstawie aktualnych kursów wymiany walut) trafi do Twojego portfela.

Reklamy prowadzącego

Następująca prowizja jest odliczana od przychodu uzyskanego z Reklam ambasadorskich i Reklam Premium w Anchor (dostępne tylko dla twórców w USA):

 1. Prowizja Anchor: 30%.

Prowizja za wypłatę wynagrodzenia

W przypadku wszystkich usług monetyzacji (z wyjątkiem Reklam automatycznych) jest odliczana następująca prowizja przy każdej wypłacie środków.

 1. Prowizja za wypłatę środków: 0,20 USD (lub równowartość tej kwoty w Twojej walucie).

Pamiętaj, że gdy dopiero zaczynasz zarabiać pieniądze, korzystając z którejkolwiek z usług monetyzacji oferowanych przez Anchor, Twoje saldo może aktualizować się z opóźnieniem. Po zatwierdzeniu operacji, nowe transakcje zostaną uwzględnione w saldzie w ciągu kilku dni. Dopóki wszystkie nowe wpływy nie zostaną zarejestrowane na Twoim koncie, kolejne transakcje oczekujące będą widoczne poniżej salda zarobków. 

Po otrzymaniu całości wynagrodzenia możesz wypłacić pieniądze w dowolnej chwili, jeśli spełniasz następujące warunki:

 • Twoje pierwsze zarobki uzyskane dzięki usługom monetyzacji Anchor zostały zarejestrowane na koncie co najmniej 30 dni temu.
 • Podano wszystkie informacje wymagane przez Spotify lub dostawcę usług płatniczych (poniżej znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące twórców, którzy nie mieszkają w Stanach Zjednoczonych).
 • Saldo zarobków wynosi co najmniej 10 USD (lub równowartość tej kwoty w Twojej walucie).

Może minąć kilka dni, zanim wypłacone środki trafią na Twoje konto bankowe.

W przypadku Reklam automatycznych odliczana jest (w sposób automatyczny) następująca prowizja za każdą wypłatę środków dokonywaną za pośrednictwem Spotify Payouts:

 1. Prowizja za wypłatę wynagrodzenia: 0,30 USD.

Twórcy, którzy nie mieszkają w Stanach Zjednoczonych

Twórcy, którzy nie mieszkają w Stanach Zjednoczonych, muszą podać dodatkowe informacje przed pierwszą wypłatą środków. Poniżej znajduje się krótkie wyjaśnienie wszystkich rubryk, które znajdziesz w sekcji „Informacje podatkowe” formularza, który należy wypełnić.

 • Rodzaj działalności gospodarczej: czy jesteś osobą fizyczną, czy reprezentujesz firmę?
 • Imię i nazwisko: imię i nazwisko znajdujące się na dowodzie tożsamości wydanym przez organy państwowe.
 • Kraj: miejsce, w którym nadano Ci obywatelstwo.
 • Data urodzenia
 • Numer identyfikacji podatkowej: wprowadź numer podatnika w USA (TIN), jeżeli go posiadasz. W przeciwnym razie podaj swój krajowy numer identyfikacji podatkowej. 

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych informacji możesz przejść do następnych etapów, w których jest niezbędne podanie stałego adresu zamieszkania i adresu korespondencyjnego, a także zatwierdzenie wszystkich, wcześniej wprowadzonych informacji.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości odnośnie wymaganych informacji, skontaktuj się z księgowym lub doradcą podatkowym.Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1099 z 1340