Ogólne wytyczne dotyczące publikacji odcinków Music + Talk

Format Music + Talk jest dostępny w USA (włącznie z Portoryko), Kanadzie, Irlandii, Zjednoczonym Królestwie, Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Indiach, Filipinach, Indonezji, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Szwecji, Meksyku, Brazylii, Chile, Argentynie i Kolumbii.

Odcinki Music + Talk są publikowane tylko w Spotify.

Aby mieć pewność, że Twój odcinek zostanie opublikowany w Spotify, miej na uwadze następujące wytyczne: 

1. Przestrzegaj Wytycznych społeczności Anchor oraz Polityki treści Spotify. Każdy odcinek w formacie Music + Talk powinien zawierać odpowiednią ilość treści mówionych, natomiast metadane (tytuł odcinka, opis odcinka, opis programu ani okładka) nie mogą zawierać treści niezgodnych z wytycznymi naszej społeczności oraz zasadami dotyczących treści. Należą do nich między innymi treści:

  • niezgodne z lokalnymi przepisami prawa i regulacjami,
  • naruszające prawa własności intelektualnej osób trzecich,
  • przedstawiające drastyczne obrazy lub treści pornograficzne,
  • promujące nienawiść, mające na celu nękanie innych osób oraz narażające je na jakiekolwiek niebezpieczeństwo,
  • podżegające do przemocy wobec osób lub grup osób. 

2. Upewnij się, że posiadasz prawa do korzystania ze wszystkich treści w danym odcinku. Muzyka zamieszczana w odcinkach musi być objęta odpowiednią licencją. Dodanie do odcinka utworu w inny sposób niż za pomocą narzędzia Anchor do edycji muzyki może skutkować usunięciem programu. 

3. Wszystkie segmenty reklamowe powinny być zgodne z naszymi wytycznymi dotyczącymi monetyzacji. Postępuj zgodnie z wytycznymi podczas onboardingu i sprawdź, czy dodawany odcinek nie narusza żadnych zasad, a mianowicie:

  1. Przed i po każdej reklamie musi znaleźć się przynajmniej 60-sekund rozmów niezawierających reklam.
  2. Pomiędzy reklamami (niezależnie od długości dzielącej je muzyki) musi znajdować się przynajmniej 10 minut rozmów niezawierających reklam. Nie można zamieszczać reklam mówionych w odcinkach, w których pojawia się mniej niż 10 minut rozmów niezawierających reklam.
  3. Reklamy zamieszczone w odcinku na stałe powinny być oznaczone jako segmenty reklamowe.

4.  Podszywanie się pod dowolny podmiot, wykonawcę, wytwórnię muzyczną lub twórcę jest niedozwolone. Korzystaj tylko z grafik i treści, do których posiadasz prawa, i upewnij się, że nie poświadczasz fałszywie związku z osobą lub organizacją.  W tym celu możesz dodać do metadanych takie słowa, jak „parodia”, „stworzone przez fanów” lub „komentarz”.

5.  Nie zezwalamy na publikację treści, które nie mieszczą się w granicach krytyki lub wyrażania opinii i są odbierane jako przemoc lub oczernianie. Zapoznaj się z Wytycznymi społeczności Anchor oraz Polityką treści Spotify, aby mieć pewność, że tworzone przez Ciebie treści nie wyrządzają szkody żadnej osobie ani grupie, a tym samym naszej platformie i społeczności.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 514 z 596