Tạo video được chép lời cho các phân đoạn

Bạn có thể chia sẻ đường liên kết dẫn đến podcast của mình (hoặc đến một phân đoạn cụ thể) bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để nghe âm thanh của bạn bên ngoài Anchor là chia sẻ video được chép lời. Dưới đây là diện mạo của video trên Anchor và cách video hoạt động!

Những phân đoạn có thể được chép lời

 • Có thể chép lời mọi phân đoạn âm thanh (không phải một tập) mà bạn đã thu âm hoặc thêm vào tài khoản Anchor của mình. Miễn là phân đoạn âm thanh đó có thời lượng dưới 1 phút nằm trong một tập đã phát hành

Bạn gặp sự cố? Hãy xem bài viết trợ giúp này để xem các thông tin hữu ích.

Ứng dụng di động

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Anchor. Chọn "Podcast của bạn" ở dưới cùng bên phải màn hình.
 2. Trong "Tập", hãy chọn tập bạn muốn chép lời âm thanh
 3. Tìm phân đoạn bạn muốn chép lời rồi nhấp vào "" bên cạnh phân đoạn đó
 4. Nhấp vào "Chỉnh sửa video" và xem trước bản chép lời của bạn để đảm bảo văn bản khớp với âm thanh của bạn. Bạn có thể thay đổi văn bản của mình trên màn hình này
 5. Nhấp vào "Hoàn tất" ở góc trên cùng bên phải của màn hình để tạo video của bạn
 6. Chọn kích thước video bạn muốn tải xuống
 7. Sau đó, bạn có thể lưu video vào điện thoại hoặc chọn chia sẻ video của mình

Máy tính

 1. Sau khi đăng nhập từ trang tổng quan trên Anchor của bạn, hãy nhấp vào "Tập" ở đầu trang
 2. Nhấp vào tập bạn muốn chép lời một phân đoạn
 3. Nhấp vào biểu tượng "Video" bên cạnh phân đoạn
 4. Xem trước và chỉnh sửa văn bản nếu cần, sau đó nhấp vào "Lưu bản chép lời"
 5. Chọn kích thước video của bạn. Xem trước rồi tải video của bạn xuống bằng cách nhấp vào mũi tên hiển thị bên cạnh kích thước video bạn chọn. Video sẽ tự động xuất hiện trong thư mục tải xuống trên máy tính của bạn
 6. Nhấp vào "Hoàn tất" để thoát khỏi màn hình này

 

Bài viết này có hữu ích không?
407 trên 886 thấy hữu ích