Tải xuống tập và phần âm thanh

Bạn có thể xuất tệp âm thanh dưới dạng các phân đoạn trong công cụ "Thư viện", hoặc các tập đầy đủ miễn là tập được đặt ở chế độ "Phát hành ở mọi nơi"

Tải xuống toàn bộ tập 

 • Đăng nhập vào trang web Anchor rồi truy cập trang tổng quan của bạn
 • Nhấp vào "Tập" ở đầu trang
 • Bên cạnh một tập đã phát hành, hãy nhấp vào trình đơn 3 dấu chấm ""
 • Nhấp vào "Tải tập xuống"

*Lưu ý: – Hiện chỉ có thể tải xuống toàn bộ tập trên phiên bản web của Anchor, chứ không phải trong ứng dụng Anchor.

download_full_ep_web.png

Tải phân đoạn âm thanh xuống 

Anchor trên web

 • Nhấp vào "Tập mới" ở đầu màn hình của chúng tôi
 • Nhấp vào biểu tượng thư mục màu tím để xem thư viện âm thanh của bạn
 • Hãy nhấp vào trình đơn 3 dấu chấm "" để tải xuống phân đoạn âm thanh bạn muốn
 • Chọn "Tải tệp âm thanh xuống"

download_audio_segment_web.png

Ứng dụng Anchor

 • Từ màn hình tạo chính, nhấn vào nút "+" để truy cập các công cụ tạo của bạn
 • Chọn công cụ "Thư viện"
 • Nhấn vào biểu tượng "" bên cạnh phân đoạn bạn muốn xuất, sau đó nhấn vào "Xuất âm thanh"
 • Sau khi quá trình xuất hoàn tất, hãy chọn nơi bạn muốn tải phần âm thanh xuống trên thiết bị

Bạn gặp sự cố? Hãy đảm bảo rằng trình duyệt và ứng dụng của bạn được cập nhật đầy đủ, sau đó thử lại.

Bài viết này có hữu ích không?
508 trên 1333 thấy hữu ích