Cập nhật thông tin tài khoản Stripe

Sau khi kích hoạt Anchor Payments, bạn sẽ phải thiết lập tài khoản Stripe Express.  Nếu cần thay đổi thông tin trong tài khoản, bạn có thể cập nhật một số thông tin trên trang "Tiền" trong hồ sơ Anchor. Để biết thêm thông tin chi tiết khác, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Bộ phận hỗ trợ của Stripe

** Lưu ý: Bạn không thể liên kết nhiều tài khoản Anchor với một tài khoản Stripe. Bạn sẽ cần tạo một tài khoản Stripe riêng biệt cho mỗi tài khoản Anchor.

Những thay đổi về tài khoản Stripe do Bộ phận hỗ trợ của Stripe xử lý

 • Cập nhật địa chỉ email
 • Cập nhật số điện thoại
 • Xem/thay đổi thông tin thuế 

Những thay đổi về tài khoản Stripe mà bạn có thể thực hiện trong Anchor

 • Thay đổi thông tin về thẻ ghi nợ hoặc ngân hàng 
 • Tên
 • Địa chỉ
 • Ngày sinh 
 • 4 chữ số cuối của số an sinh xã hội (SSN)

 

Xem tài khoản Stripe Express trong Anchor 

Nếu cần thay đổi thông tin chi tiết về tài khoản nêu trên, bạn có thể đăng nhập vào phiên bản web của Anchor để cập nhật.

 • Truy cập vào anchor.fm trên máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay rồi đăng nhập vào tài khoản của bạn 
 • Chọn phần "Tiền" ở đầu màn hình 
 • Di chuyển xuống phần "Ví của bạn
 • Trong phần "Số dư hiện tại", hãy nhấp vào "Truy cập vào trang tổng quan Stripe"

Screen_Shot_2020-01-09_at_10.36.52_AM.png

 • Bạn có thể nhận được lời nhắc kiểm tra tin nhắn văn bản để tìm mã xác minh gồm 6 chữ số từ Stripe 
 • Nhập mã, sau đó bạn sẽ được chuyển đến trang tổng quan Stripe Express 
 • Trong màn hình tiếp theo, bạn có thể thấy các khoản thanh toán hoặc thông tin tài khoản của mình
 • Nhấp vào "Tài khoản" để chỉnh sửa thông tin ngân hàng, email hoặc số điện thoại của bạn trên màn hình tiếp theo

Screen_Shot_2020-01-09_at_10.41.14_AM.png

Gặp sự cố khi truy cập vào trang tổng quan Stripe

Bạn sẽ nhận được tin nhắn văn bản xác thực 2 yếu tố từ Stripe để xác minh danh tính rồi bạn mới có thể đăng nhập vào trang tổng quan Stripe Express.

Để bảo vệ thông tin riêng tư, bạn cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Stripe nếu đã thay đổi số điện thoại hoặc Email kể từ khi thiết lập tài khoản. Ngoài ra, Stripe có thể hỗ trợ bạn thực hiện mọi thay đổi cần thiết đối với thông tin thuế của bạn. 

Xóa tài khoản Stripe

Nếu không muốn liên kết tài khoản Stripe với tài khoản Anchor nữa, bạn có thể ngắt kết nối/xóa:

1. Ngắt kết nối tài khoản Stripe Express với Anchor để truy cập thêm vào tài khoản khác
2. Xóa tài khoản Stripe Express với Anchor để xóa thông tin ngân hàng của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi

Nếu bạn muốn ngắt kết nối hoặc xóa tài khoản Stripe Express của mình, hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ.

Bài viết này có hữu ích không?
101 trên 210 thấy hữu ích