Chuyển podcast của bạn sang Anchor

 

Nếu bạn là đang một người tạo podcast muốn chuyển sang Anchor, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi mà không làm mất các tập hoặc podcast hiện có trên nền tảng khác. Dưới đây là mọi thông tin bạn cần biết:

 

Screen_Shot_2019-02-07_at_2.44.12_PM.png

 

Để bắt đầu quá trình, hãy truy cập vào trang Chuyển đổi của chúng tôi rồi dán vào nguồn cấp dữ liệu RSS của bạn hoặc tìm kiếm tên podcast của bạn. Sau khi chọn podcast của mình, bạn sẽ được nhắc đăng ký tài khoản Anchor. Bạn cũng có thể chọn nhập podcast của mình vào tài khoản bạn đã tạo. Hãy lưu ý rằng Anchor chính thức hỗ trợ quá trình nhập từ những máy chủ này.

 

Ý nghĩa của việc chuyển hướng nguồn cấp dữ liệu

Sau khi hoàn thành bước nhập, bạn sẽ cần chuyển hướng nguồn cấp dữ liệu RSS của mình để trỏ đến URL Anchor mới của bạn. Đảm bảo nguồn cấp dữ liệu của bạn trỏ đến URL Anchor là bước quan trọng cuối cùng trước khi chúng tôi có thể phân phối podcast của bạn đến nhiều nền tảng hơn! Nếu bạn nhập podcast của mình nhưng không hoàn thành bước chuyển hướng, mọi tập mới bạn tạo sẽ không đồng bộ với chương trình hiện có của bạn. (Ngoài ra, hãy lưu ý rằng chỉ nên hủy kích hoạt tài khoản của bạn trên máy chủ cũ sau khi bạn có thể xác nhận việc chuyển hướng đã hoạt động)!

 

Đảm bảo sẵn sàng chuyển hướng

Để xác nhận rằng việc chuyển hướng đã hoạt động, hãy chuyển đến nguồn cấp dữ liệu RSS cũ của bạn rồi sao chép và dán URL vào trình duyệt. Nếu URL chuyển hướng đến một đường liên kết Anchor, thì bạn đã xong! Hãy xác nhận rằng tất cả các tập đã xuất hiện trên hồ sơ Anchor của bạn, sau đó, bạn có thể tiếp tục và hủy tài khoản của mình với máy chủ cũ.

 

Chuyển hướng từ máy chủ cũ

Redirecting from most hosts entails that you place your new Anchor RSS feed somewhere in the settings of your old account. You can find your Anchor RSS feed at the top of your Anchor Distribution page. On the other hand, some hosts may require that you reach out directly to their support team though to set up a 301 redirect.

 

Kết nối danh sách chương trình hiện có

Xin chúc mừng! Bạn đã chính thức chuyển hướng podcast của mình. Nếu đã phân phối chương trình của mình cho các ứng dụng nghe podcast, bạn có thể thêm đường liên kết dẫn đến các danh sách này trong Phạm vi phát hành podcast. Thao tác này sẽ tạo huy hiệu trên hồ sơ Anchor công khai của bạn để người nghe biết bạn đang sử dụng ứng dụng nào!


Di chuyển về Anchor 

Nếu ban đầu, bạn lưu trữ podcast của mình trên Anchor, sau đó chuyển sang nền tảng lưu trữ khác và hiện đang trở lại với Anchor, bạn sẽ cần tải các tập đã phát hành từ máy chủ hiện tại sang Anchor theo cách thủ công. Rất tiếc, chúng tôi không thể nhập số lượng lớn các tập cho bạn.

Để biết hướng dẫn về cách nhập các tập ban đầu bạn đã phát hành từ máy chủ lưu trữ hiện tại của mình, hãy nhấp vào đây. Hãy lưu ý rằng nếu muốn tất cả các tập của mình xuất hiện theo thứ tự thời gian, bạn cần phải lên lịch cho các tập vào một ngày trước đó.

 

Nếu bạn gặp khó khăn khi chuyển hướng từ máy chủ cũ của mình, hãy xem bài viết này để tìm hiểu cách chuyển hướng.

 

Bài viết này có hữu ích không?
252 trên 467 thấy hữu ích