Thêm địa chỉ email vào nguồn cấp dữ liệu RSS của podcast

Nếu muốn xác nhận quyền sở hữu podcast trên các nền tảng bên ngoài, bạn sẽ cần phải hiển thị địa chỉ email của mình trong nguồn cấp dữ liệu RSS.

Hiển thị địa chỉ email trong nguồn cấp dữ liệu RSS

  • Nhấp vào "Cài đặt" ở trên cùng bên phải Trang tổng quan của bạn rồi chọn "Phạm vi phát hành podcast"
  • Di chuyển xuống phần "Phân phối RSS"
  • Nếu chưa thêm địa chỉ email của mình vào nguồn cấp dữ liệu RSS, bạn sẽ thấy lựa chọn "Thêm email vào nguồn cấp dữ liệu RSS" Screen_Shot_2021-09-29_at_12.24.00_PM.png
  • Nhấp vào "Thêm"
  • Sau khoảng 10 phút, bạn có thể kiểm tra nguồn cấp dữ liệu RSS của mình để xác nhận thay đổi này
  • Bạn sẽ có thể phân phối podcast của mình theo cách thủ công hoặc xác nhận quyền sở hữu podcast của mình trên các nền tảng bên ngoài!

Khi nào sử dụng tính năng này 

Các nền tảng sẽ yêu cầu trường địa chỉ email trước khi podcast của bạn có thể được phê duyệt trên nền tảng của họ. Vì vậy, nếu đang phân phối podcast của mình cho các nền tảng đó theo cách thủ công, bạn sẽ cần phải đảm bảo rằng địa chỉ email cá nhân của mình có trong nguồn cấp dữ liệu RSS trước khi gửi. Chúng tôi tự động thực hiện việc này khi bạn "Bật" nguồn cấp dữ liệu RSS của mình.

Bài viết này có hữu ích không?
1079 trên 1573 thấy hữu ích