Tự gửi podcast để phân phối

Vậy bạn đã sẵn sàng để phân phối podcast của mình chưa?

Trước tiên, chúng ta cần lưu ý rằng Anchor tự động phân phối podcast của bạn tới Spotify. Để podcast của bạn xuất hiện trên những nền tảng như Apple Podcasts hoặc Stitcher, bạn sẽ cần phải gửi podcast của mình cho từng nền tảng. Bạn sẽ cần phải có nguồn cấp dữ liệu RSS phù hợp (có trong phần Cài đặt RSS của bạn). Bạn có thể tìm hiểu thêm về nguồn cấp dữ liệu RSS tại đây.

 

podcast_availabilty.png

 

Dưới đây là hướng dẫn để gửi podcast của bạn đến từng nền tảng!

Có rất nhiều nền tảng tổng hợp podcast. Nếu bạn không thấy nền tảng bạn muốn phân phối được liệt kê ở đây, bạn có thể tìm kiếm trực tuyến để xem hướng dẫn về cách phân phối cho nền tảng đó!

Bài viết này có hữu ích không?
2550 trên 3508 thấy hữu ích