Gửi podcast tới Stitcher để phân phối

Nếu bạn muốn gửi podcast của mình tới Stitcher, hãy làm theo những hướng dẫn sau.

Bước 1: Gửi nguồn cấp dữ liệu RSS tới Stitcher

 • Truy cập vào https://partners.stitcher.com/join 
 • Nhấp vào "Join Us Today" (Tham gia với chúng tôi ngay hôm nay) rồi dán nguồn cấp dữ liệu RSS trên Anchor của bạn vào hộp xuất hiện trên màn hình 
 • Xác nhận rằng bạn có quyền truy cập vào địa chỉ email được hiển thị
 • Nhấp vào Next (Tiếp theo), sau đó bạn sẽ được yêu cầu Đăng ký tài khoản Đối tác của Stitcher
 • Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Sign Up (Đăng ký)
 • Sau khi danh sách của bạn được phê duyệt, hãy chờ khoảng một giờ để danh sách của bạn chuyển sang trạng thái đang hoạt động trên nền tảng

Bước 2: Thêm URL Stitcher vào hồ sơ Anchor

 • Sau khi Stitcher phê duyệt danh sách của bạn, hãy truy cập vào https://partners.stitcher.com/ 
 • Tại đó, nhấp vào Promote Show (Quảng bá chương trình) ở trình đơn bên trái
 • Bạn sẽ thấy URL Stitcher mới của mình; nhấp vào Copy Link (Sao chép đường liên kết) để sao chép URL Stitcher của bạn
 • Truy cập trang Phạm vi phát hành podcast trong trình đơn Cài đặt trên trang web Anchor
 • Tìm Stitcher, dán danh sách của bạn rồi nhấp vào Thêm vào hồ sơ

Vậy là xong! Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về quá trình này hoặc việc phê duyệt podcast của mình, hãy liên hệ với Stitcher tại đây!

 

Bài viết này có hữu ích không?
119 trên 161 thấy hữu ích