Vấn đề liên quan đến việc nhận email xác minh của Anchor

Nếu khi tạo tài khoản Anchor, bạn không nhận được email xác minh của mình thì đó có thể do một số vấn đề. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hoàn tất các bước sau để nhận được email của mình.

  1. Tìm email từ người gửi no-reply@anchor.fm trong hộp thư đến của bạn.
  2. Kiểm tra thư mục thư rác của bạn hoặc các thư mục đặc biệt khác để tìm email. Email có thể đã được chuyển đến một thư mục khác với hộp thư đến của bạn.
  3. Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Anchor của mình, hãy kiểm tra địa chỉ email được liên kết với tài khoản Anchor của bạn (bạn có thể tìm thấy địa chỉ này trong phần cài đặt) để đảm bảo rằng địa chỉ email không bị nhập sai.

Nếu bạn đang hoàn thành tất cả các bước trên mà vẫn chưa nhận được email, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể xem xét thêm cho bạn.

 

Bài viết này có hữu ích không?
192 trên 823 thấy hữu ích