Cách sử dụng trình chỉnh sửa Waveform của Anchor trên web

Chúng tôi đã cải tiến các tính năng chỉnh sửa để đưa vào trình chỉnh sửa dựa trên dạng sóng trên web. Trình chỉnh sửa mới giúp bạn dễ dàng hơn trong việc phân tách và chỉnh sửa âm thanh. Ngoài ra, trình chỉnh sửa này sẽ thay thế tính năng phân tách trước đây trên Anchor.

Giờ đây, bạn có thể dễ dàng xác định các khoảnh khắc trong phần âm thanh mà bạn muốn chỉnh sửa bằng trình chỉnh sửa dạng sóng mới. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ này để tách phần âm thanh hiện có trong tập của mình, chèn các phân đoạn khác như hiệu ứng chuyển tiếp, nhạc và thêm phần âm thanh khác.

Sử dụng trình chỉnh sửa dạng sóng

 • Trực tiếp thu lại phần âm thanh của bạn bằng Anchor hoặc thêm phần âm thanh hiện có vào một tập trong trình tạo tập
 • Sau khi phần âm thanh của bạn có trong trình tạo tập, hãy nhấp vào "" bên cạnh phân đoạn âm thanh bạn muốn chỉnh sửa

Screen_Shot_2020-07-30_at_9.07.07_AM.png

 • Chọn "Chỉnh sửa phần âm thanh"

Screen_Shot_2020-07-30_at_9.08.36_AM.png

 • Phần âm thanh của bạn sẽ được xử lý và trình chỉnh sửa dựa trên dạng sóng sẽ xuất hiện

Chọn và tách phần âm thanh của bạn

 • Nhấp vào bất kỳ điểm nào trong dạng sóng để di chuyển con trỏ đến điểm đó
 • Nhấp vào "Tách" hoặc nhấp đúp chuột để tách phần âm thanh của bạn rồi tạo các phân đoạn mới trong dạng sóng

Screen_Shot_2020-07-30_at_9.54.44_AM.png

 • Có thể xóa điểm phân tách bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào biểu tượng "x" ở cuối đường phân tách màu tím

Screen_Shot_2020-07-30_at_10.09.01_AM.png

 • Cũng có thể di chuyển điểm phân tách xung quanh dạng sóng để sửa đổi vị trí phân tách

Drag-Split-Point.gif

 • Bạn có thể nhấp đúp vào tiêu đề của bất kỳ phân đoạn nào để đổi tên phân đoạn

Xóa và khôi phục phân đoạn

 • Bạn có thể xóa các phân đoạn bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác ở đầu phân đoạn

Screen_Shot_2020-07-30_at_10.27.01_AM.png

 • Bạn có thể khôi phục phân đoạn bằng cách nhấp vào biểu tượng "khôi phục" nơi từng là biểu tượng thùng rác

Screen_Shot_2020-07-30_at_10.38.45_AM.png

 • Bạn có thể nhấp đúp vào tiêu đề của bất kỳ phân đoạn nào để đổi tên phân đoạn

Phóng to/Thu nhỏ 

 • Nhấn vào (+) hoặc (-) trên màn hình (hoặc nhấn + hoặc - trên bàn phím của bạn) để phóng to và thu nhỏ dạng sóng

Screen_Shot_2020-07-30_at_10.56.24_AM.png

Lưu các phân đoạn của bạn

 • Sau khi bạn đã chỉnh sửa xong, hãy nhấp vào nút "Lưu" màu tím ở dưới cùng bên phải bên dưới trình chỉnh sửa dạng sóng
 • Bạn có thể lưu các thay đổi của mình thành một phân đoạn hoặc nhiều phân đoạn. Xin lưu ý: bạn chỉ có thể tạo và lưu 150 phân đoạn.

Screen_Shot_2020-07-30_at_10.59.39_AM.png

 • (Các) phân đoạn mới của bạn sẽ xuất hiện trong trình tạo tập của bạn. Tệp gốc (chưa chỉnh sửa) của bạn sẽ vẫn ở trong thư mục Thư viện màu tím
 • Nếu bạn đã chọn lưu dưới dạng nhiều phân đoạn, phần âm thanh sẽ hiển thị dưới dạng các phân đoạn riêng biệt với tên bạn đã chọn trong trình chỉnh sửa
Bài viết này có hữu ích không?
839 trên 1235 thấy hữu ích