Cách thiết lập Gói đăng ký podcast

Với Gói đăng ký podcast, bạn hiện có thể tính phí cho nội dung trong chương trình của mình để khán giả trên hoặc ngoài Spotify đều có thể xem.

Thiết lập Gói đăng ký podcast

 • Chuyển đến trang Tiền trong tài khoản của bạn trên web rồi cuộn xuống mục Gói đăng ký
 • Nhấp vào nút "Thiết lập gói đăng ký" màu tím

 

Screen_Shot_2021-03-08_at_5.36.22_AM.png

 • Nếu chưa thiết lập tài khoản Stripe, bạn sẽ được chuyển đến trang thiết lập Stripe. Nếu đã có quyền truy cập vào tài khoản Stripe, bạn hiện có thể chọn mức giá cho gói đăng ký của mình.
 • Chọn mức giá bạn muốn, nhưng hãy lưu ý rằng bạn sẽ không thể thay đổi sau khi chọn.

Screen_Shot_2021-08-24_at_10.00.06_AM.png

 • Sau đó, hãy chọn các tập bạn muốn đưa vào gói đăng ký của mình. Bạn có thể chọn bất kỳ tập nào trên trang tập –  tập đã phát hành, tập đã lên lịch hoặc tập nháp

Screen_Shot_2021-03-08_at_5.51.15_AM.png

 • Sau khi bạn chọn các tập, hãy nhấp vào nút "Cập nhật tập" màu tím ở trên cùng bên phải trang

Screen_Shot_2021-03-08_at_5.53.51_AM.png

 • Sau khi cập nhật tập, bạn sẽ thấy hộp thoại xác nhận hoàn tất quá trình thiết lập. Người nghe của bạn hiện có thể đăng ký các tập bạn đã chọn. Chúng tôi cũng sẽ gửi cho bạn một email kèm thông tin chi tiết hơn.

Screen_Shot_2021-03-08_at_6.50.08_AM.png

 

Quản lý tập dành cho Gói đăng ký

Sau khi thiết lập Gói đăng ký, bạn có thể quản lý các tập hiện có hoặc trong tương lai dành cho gói đăng ký ngay trên trang tập hoặc trang phát hành. Nếu bạn muốn đánh dấu một tập mới là tập chỉ dành cho Gói đăng ký, hãy làm như sau:

 • Gạt nút chuyển "Chỉ dành cho gói đăng ký" sang vị trí bật 
 • Phát hành hoặc lưu tập đó dưới dạng bản nháp để xác nhận thay đổi

Screen_Shot_2021-03-08_at_7.00.26_AM.png

Hủy đánh dấu một tập dành cho Gói đăng ký

Bạn cũng có thể xóa các tập khỏi gói đăng ký thông qua trang tập hoặc trang phát hành (như minh họa ở trên).

Trên trang phát hành:

 • Gạt nút chuyển "Chỉ dành cho gói đăng ký" sang vị trí tắt rồi phát hành tập để lưu thay đổi

Trên trang Danh sách tập:

 • Bỏ chọn hộp Gói đăng ký bên cạnh tập mà bạn muốn hủy đánh dấu rồi nhấp vào nút "Cập nhật" màu tím ở trên cùng bên phải màn hình

 

Bài viết này có hữu ích không?
93 trên 118 thấy hữu ích