Gửi podcast tới Castbox để phân phối

Nếu bạn muốn tự gửi podcast của mình tới Castbox, hãy làm theo những hướng dẫn sau.

Trước khi gửi podcast của mình, bạn có thể kiểm tra nền tảng của Castbox và xem podcast của bạn đã hoạt động chưa. Hãy truy cập vào https://castbox.fm/home rồi tìm kiếm podcast của bạn. Nếu bạn có danh sách đang hoạt động, hãy chuyển sang Bước 2.

Bước 1: Gửi nguồn cấp dữ liệu RSS tới Castbox

 • Truy cập vào https://castbox.fm/login
 • Tạo tài khoản nếu bạn chưa có tài khoản Castbox
  • Bạn sẽ cần làm theo quy trình thiết lập tài khoản và xác minh địa chỉ email của mình
  • Sau khi bạn đã xác minh địa chỉ email của mình, hãy đăng nhập bằng thông tin đăng nhập Castbox của bạn
 • Truy cập vào https://castbox.fm/creator/channels 
 • Trong thẻ Channel (Kênh), hãy nhấp vào nút Claim Ownership (Xác nhận quyền sở hữu).
 • Dán nguồn cấp dữ liệu RSS của bạn vào trường văn bản phía trên
 • Nhập địa chỉ email liên kết với tài khoản Anchor của bạn (email sẽ xuất hiện trong nguồn cấp dữ liệu RSS trên Anchor của bạn) vào trường văn bản bên dưới
 • Nhấp vào Submit (Gửi)
 • Bạn sẽ nhận được một email từ Castbox
 • Trong email sẽ có một đường liên kết để bạn nhấp vào, nhằm xác nhận chương trình của bạn bằng cách sử dụng cụm từ You can claim your show with this link: (Bạn có thể xác nhận chương trình của mình bằng đường liên kết này:)
 • Khi nhấp vào đường liên kết này, bạn sẽ được chuyển hướng trở lại Castbox. Tại đây, bạn cần đồng ý với Điều khoản dịch vụ của Castbox
 • Quay lại Creator Studio của bạn (https://castbox.fm/creator/channels) rồi nhấp vào Claimed (Đã xác nhận) ở góc trên bên phải
 • Bạn sẽ thấy danh sách được phê duyệt của bạn tại đây!

Bước 2: Thêm URL Castbox vào hồ sơ Anchor

 • Sau khi danh sách của bạn đã được phê duyệt, hãy nhấp vào kênh Castbox hoặc tìm podcast của bạn qua https://castbox.fm/home
 • Truy cập trang Phạm vi phát hành podcast trong trình đơn Cài đặt trên trang web Anchor
 • Di chuyển xuống phần Castbox, dán danh sách rồi nhấp vào Thêm vào hồ sơ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về quá trình này hoặc việc phê duyệt podcast của mình, hãy liên hệ với Castbox tại đây!

Bài viết này có hữu ích không?
38 trên 59 thấy hữu ích