Gửi podcast tới Overcast để phân phối

Overcast tùy thuộc vào việc phê duyệt podcast của bạn trên Apple Podcasts. Nếu danh sách của bạn đang hoạt động trên Apple Podcasts, podcast thường sẽ xuất hiện ở mục tìm kiếm của Overcast trong vòng 1–2 ngày.

Trong trường hợp podcast của bạn không xuất hiện, hãy truy cập vào https://overcast.fm/add rồi nhập nguồn cấp dữ liệu RSS của bạn, sau đó nhấp vào Add Podcast(Thêm podcast). Lưu ý rằng podcast sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm cho đến khi Overcast có thể xác minh việc đưa podcast vào Apple Podcasts.

Bài viết này có hữu ích không?
96 trên 124 thấy hữu ích