Gửi podcast tới Pocket Casts để phân phối

Nếu bạn muốn tự gửi podcast của mình tới Pocket Casts, hãy làm theo những hướng dẫn sau.

Bước 1: Gửi nguồn cấp dữ liệu RSS tới Pocket Casts

 • Truy cập vào https://www.pocketcasts.com/submit/ 
 • Nhập nguồn cấp dữ liệu RSS của bạn rồi chọn Public (Công khai)
 • Nhấp vào Submit (Gửi) (có thể mất nhiều thời gian để xử lý nguồn cấp dữ liệu bạn đã gửi)
 • Bạn sẽ thấy thông báo Your feed was successfully added! (Đã thêm thành công nguồn cấp dữ liệu của bạn!)
  • Nếu bạn không thấy thông báo, Pocket Casts sẽ thông báo cho bạn về những gì cần sửa trước khi họ phê duyệt danh sách của bạn

Bước 2: Thêm URL Pocket Casts vào hồ sơ Anchor

 • Sau khi danh sách của bạn được phê duyệt, bạn sẽ có sẵn một đường liên kết! 
 • Sao chép URL từ màn hình gửi Pocket Casts
 • Truy cập trang Phạm vi phát hành podcast trong trình đơn Cài đặt trên trang web Anchor
 • Di chuyển xuống phần Pocket Casts rồi dán danh sách
 • Nhấp vào Thêm vào hồ sơ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về quá trình này hoặc việc phê duyệt podcast của mình, hãy liên hệ với Pocket Casts tại đây!

Bài viết này có hữu ích không?
64 trên 74 thấy hữu ích