Nguồn cấp dữ liệu RSS là gì?

Bạn tự hỏi không biết nguồn cấp dữ liệu RSS là gì và liệu mình có nên chọn tạo một nguồn cấp trên Anchor hay không? Dưới đây là mọi thông tin bạn cần biết!

Nguồn cấp dữ liệu RSS là gì?

  • Nguồn cấp dữ liệu RSS là một tiêu chuẩn xuất hiện công khai khi tạo podcast, chứ không phải là một định nghĩa riêng của Anchor. Về cơ bản, nguồn cấp dữ liệu RSS là một URL chứa tất cả thông tin về podcast của bạn 
  • Bạn cần nguồn cấp dữ liệu RSS nếu muốn gửi podcast của mình để phân phối trên các nền tảng bên ngoài Spotify (như Apple Podcasts, Stitcher, v.v.)

    image2.png

Trước khi bạn tạo nguồn cấp dữ liệu RSS, dưới đây là mọi thông tin bạn cần biết…

  • Nguồn cấp dữ liệu RSS một yếu tố cần thiết để phân phối podcast của bạn ở khắp mọi nơi (ngoại trừ trên Spotify).
  • Email của bạn sẽ xuất hiện công khai trong nguồn cấp dữ liệu RSS (điều này cần thiết cho các nền tảng tạo podcast nhằm xác minh tài khoản) và do đó, bất kỳ ai biết được nguồn cấp dữ liệu RSS của bạn sẽ có quyền truy cập vào địa chỉ email của bạn.
  • Sau khi tạo nguồn cấp dữ liệu RSS, bạn sẽ gửi podcast của mình tới các nền tảng khác theo cách thủ công. Anchor sẽ không thay mặt bạn phân phối podcast.
  • Các nền tảng khác có thể lấy nguồn cấp dữ liệu RSS của bạn để tổng hợp nội dung mà không cần bạn cho phép. Điều này có nghĩa là podcast của bạn phải được liệt kê trên bất kỳ và tất cả các nền tảng tổng hợp podcast. 
    • Lưu ý: Anchor không thể giúp bạn xóa podcast khỏi bất kỳ nền tảng nào lấy podcast của bạn. Ngay cả sau khi podcast của bạn bị xóa, danh sách có thể vẫn hoạt động trên thư mục của các nền tảng tổng hợp
Bài viết này có hữu ích không?
1956 trên 2490 thấy hữu ích