Automated Ads là gì?

Automated Ads là một cách kiếm tiền mới thông qua quảng cáo trên Anchor. Automated Ads sử dụng Spotify Audience Network để cung cấp cho bạn những quảng cáo do nhà tài trợ đọc từ các thương hiệu hàng đầu. Spotify Audience Network (SPAN), cung cấp Automated Ads, là thị trường quảng cáo âm thanh độc quyền của Spotify, trong đó các nhà quảng cáo thuộc mọi quy mô sẽ có thể kết nối với những người nghe tiêu thụ nhiều loại nội dung, bao gồm Nội dung nguyên gốc và độc quyền của Spotify, podcast thông qua Megaphone và Anchor, cũng như nhạc có quảng cáo.

Giống như Ambassador Ads, những quảng cáo này không phải do người dẫn đọc. Tức là bạn với vai trò người dẫn sẽ chỉ cần đăng ký và đặt các phân đoạn quảng cáo vào vị trí bạn muốn trong các tập của mình, rồi đợi những Automated Ads đó vào vị trí! 

Bạn có thể đăng ký tham gia chương trình Automated Ads bất cứ lúc nào nếu có quyền truy cập. Một số tiêu chí để được chọn gồm có: lượng người nghe riêng biệt, số giờ nghe, lượng người theo dõi trên Spotify và nội dung phù hợp với nguyên tắc quảng cáo của Spotify. Hiện tại, bạn có thể đăng ký danh sách chờ để sử dụng Automated Ads tại đây

Để nhận được tiền thanh toán từ Automated Ads, bạn cần đảm bảo rằng mình đã thiết lập Spotify Payouts. Bạn sẽ cần liên kết tài khoản Spotify của mình với Anchor, cũng như tạo tài khoản Spotify Payouts. Hãy nhấp vào đâyđể tìm hiểu cách thiết lập Spotify Payouts.

Bài viết này có hữu ích không?
150 trên 163 thấy hữu ích