Hủy liên kết tài khoản Spotify khỏi Anchor

Tài khoản Anchor và tài khoản Spotify có thể được kết nối với nhau vì một số lý do. Khi kết nối tài khoản Spotify với tài khoản Anchor, bạn có thể truy cập vào danh sách phát từ tài khoản Spotify trong công cụ Âm nhạc, cũng như xem podcast hỗ trợ Gói đăng ký podcast với tư cách người đăng ký.

Tuy nhiên, bạn có thể muốn hủy liên kết tài khoản Spotify khỏi tài khoản Anchor trong một số trường hợp (ví dụ như nếu bạn kết nối tài khoản không chính xác). Hãy làm theo các bước bên dưới để hủy liên kết khỏi Anchor.

  1. Đăng nhập vào tài khoản Anchor rồi nhấp vào Cập nhật chế độ cài đặt.
  2. Cuộn xuống phần Kết nối rồi tìm tài khoản Spotify đã kết nối.
  3. Nhấp vào Thay đổi.
    • Lưu ý: Nếu bạn đã bật Spotify Payouts và hủy liên kết tài khoản Spotify, Automated Ads sẽ tắt. Nếu bạn muốn nhận khoản thu nhập còn lại từ tài khoản đó, số dư của bạn phải còn 10 USD trở lên. Sau khi hủy liên kết tài khoản Spotify đó, bạn sẽ có thể liên kết một tài khoản Spotify khác và thiết lập lại Spotify Payouts.
  4. Nhấp vào Hủy liên kết tài khoản
  5. Tìm Anchor trong danh sách ứng dụng rồi nhấp vào Xóa quyền truy cập
  6. Vậy là xong! Bạn đã hủy liên kết tài khoản Spotify cụ thể này khỏi tài khoản Anchor. 
    • Lưu ý: Việc huỷ liên kết có thể mất chút thời gian mới có hiệu lực. Hãy xóa bộ nhớ đệm trên trình duyệt nếu bạn không thấy có sự thay đổi.
Bài viết này có hữu ích không?
9 trên 22 thấy hữu ích