Cách kiếm tiền trên Anchor

Bạn có thể kiếm tiền từ podcast của mình trên Anchor theo một số cách dưới đây. Bạn có thể sử dụng cách nào còn tùy thuộc vào vị trí và quy mô đối tượng của bạn:

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán

  • Stripe: Kết nối Stripe với tài khoản Anchor của bạn để rút số dư thu nhập bạn kiếm được từ các tính năng kiếm tiền đủ điều kiện. Tìm hiểu thêm về Stripe.
  • Spotify Payouts: Nhà sáng tạo đủ điều kiện có thể thiết lập Spotify Payouts để nhận khoản thanh toán hằng tháng tự động. Tìm hiểu thêm về Spotify Payouts.
Bài viết này có hữu ích không?
285 trên 332 thấy hữu ích